MILJØ

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Miljøpolicy

Health Workers As skal være blant de ledende i bransjen på arbeidsmiljø og miljøstyring.
Våre ansatte skal ha et godt fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Gjennom kartlegging og tilrettelegging skal vi nå vår nullvisjon for arbeidsrelaterte skader eller sykdom.

Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere vårt miljøavtrykk, og vi er bevist vår egen og vår bransjes ressursforbruk.
De ansatte skal motiveres til godt miljøarbeid gjennom opplæring, kompetansebygging, gode prosesser og rutiner.
Det er et felles ansvar for at bedriftens miljøpolicy etterleves, vedlikeholdes og forbedres. 

Kunnskap og handling

Våren 2021 ble Health Workers AS resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.
Vi mener dette gir oss den rette kunnskapen og de rette verktøyene, til at vi skal kunne jobbe målrettet med miljø og finne gode miljø- og bærekraftige løsninger innen vår bransje.

 

Returordning for brukte yrkesklær fra helsesektoren

Våren 2022 lanserte vi vår egen returordning for arbeidsklær fra helsesektoren.

 

HWreuse! har spesialisert seg på resirkulering av yrkesklær fra helsesektoren, gjennom gjenbruk, redesign og materialgjenvinning.

 

Bransjen forbruker store mengder tekstiler. Disse finner sjeldent veien til tradisjonelle returpunkter for klær, og blir som regel avhendet som restavfall.

 

​HWreuse! forlenger livsløpet til allerede produserte tekstiler. Alle prosessene foregår i Norge, og gir oppdrag til bedrifter som driver med arbeidsinkludering (ASVO-bedrifter) og lokale skreddere.

Les mer på www.hwreuse.no

 

Klimakompensert Med Trefadder

Health Workers AS bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk
og klimakompensere resterende utslipp gjennom Trefadder.

 

CO2-Fangst

Vi klimakompenserer gjennom treplanting i Norge i Trefadders klimaskoger. Dette gir CO2 fangst garanti for et bedre miljø, og det skaper lokale arbeidsplasser. Vårt klimabidrag er sertifisert, og du kan faktisk besøke «vår» klimaskog

Les mer om vårt bidrag til Trefadder her!

  

 

 

 

 

 

 

 

Hva vi gjør!

Dette er blant annet noe av det vi gjør for å nå våre klimamål:
   
HWreuse! Returordning for arbeidsklær fra helsesektoren. www.hwreuse.no
Miljøfyrtårn Sertifisert Miljøfyrtårn. www.miljofyrtarn.no
Trefadder Karbonfangst med norsk klimaskog. www.trefadder.no
Leverandører - informere våre leverandører om vårt miljøarbeid, og påvirke de til å ta sunne miljøvalg.
Produkter - tilbyr miljømerkede produkter og produkter som bidrar til en mer bærekraftig utvikling.
Emballasje - gjennbruker emballasje og benytter kun emballasje laget av resirkulerte materialer.
Transport - våre samarbeidspartner på transport skal ha en tydelig miljøprofil
Kildesortering - kildesorterer vårt avfall, og har systemer for sortering av plast, papp, papir, restavfall, matavfall, glass, metall, trevirke og EE-avfall.
- vi er medlem i Grønn Punkt.
Energiforbruk - har installert LED-lys i kontor- og lagerlokaler, og har varmepumper og panelovner med temperatur- og tidsstyring.
Reisevirksomhet - har tilrettelagt for videokonferanser/møter. Oppfordrer til samkjøring og bruk av kollektiv transport der det er mulig.
Opplæring & informasjon - informerer og lærer opp våre ansatte i HMS og godt miljøarbeid. 
Løsninger - vi lanserer egne kolleksjoner og løsninger som støtter opp under miljø og bærekraft.


Noen av våre mål for 2022:

  • Nullvisjon for arbeidsrelaterte skader og sykdom
  • Redusere eget papirbruk med 10%
  • Øke andelen bærekraftige kolleksjoner med minst 10%

 

Hva du gjør!

Dette kan du gjøre, for å redusere ditt miljøavtrykk.

Gjenbruk                     Kjøp brukt. Del det du har. Selg det du ikke trenger, noen andre kan ha nytte av det!
Resirkuler   Sørg for at det du må kaste blir kildesortert og resirkulert. 
Reparer   Fiks det som er ødelagt, fremfor å kjøpe nytt. Sjekk: Ta vare på det du har - Forside (tavarepadetduhar.no)
Kjøp kvalitet   Høy kvalitet på produktet, betyr som regel lenger levetid - og lengre til neste gang du må kjøpe nytt.
Kjøp miljømerket   Sjekk at det du kjøper er miljømerket. Da støtter du en mer etsik og miljøvennlig produksjon.
Kjøp mindre   Før du klikker på Kjøp-knappen, tenk deg om en gang til - trenger du virkelig dette produktet?
Engasjer deg!             Delta og støtt lokale miljøaktiviteter.
  Kildesorter husholdningsavfallet ditt. Her kan du lese mer om hva som skal kastes hvor: Kildesortering og gjenvinning – Sortere.no
  Pant alltid flasker og bokser. 
  Hold naturen ren. Rydd alltid opp etter deg - og andre.

​​
Vi oppfordrer alle til å ta et miljøstandpunkt.

Les mer om hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårnsertifisert her!

Les mer om FNs bærekraftmål her!

0