Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Salgsbetingelser

Generelt 

"Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.HealthWorkers.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.healthworkers.no er bare tilgjengelig på norsk.

- For å kunne handle på www.healthworkers.no må du ha fylt 18 år.

- Er du under 18 år må du få en myndig person til å foreta handelen for deg.


Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.”

1. Parter

“Selger er: Health Workers AS, Postboks 2213, 3203 Sandefjord, NO 888 117 482 MVA, +47 33 48 60 50, og blir i det følgende benevnt” vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt” du”,” deg”,” din” eller” ditt”.”

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

” For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

- Orientering
- Valg av produkter
- Handlekurven
- Valg av forsendelses- og betalingsmåte
- Eventuell registrering
- Kontroll av bestillingen
- Bekreftelse av bestillingen
- Mottak av ordrebekreftelse”

3. Bestillings- og avtaleprosess

” Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.”

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

” Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.” Vi gjør oppmerksom på at fargegjengivelsen ikke kan garanteres i en elektronisk visning.’’

5. Priser 

” Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.’’

6. Betaling

"Hos oss handler du bekymringsfritt med enten kort, Klarna eller ved faktura som bedriftskunde. Dersom du har valgt faktura fra oss eller Klarna, sendes denne til deg per E-post. For bedrifter som har valgt faktura fra oss sendes denne normalt ved pakken og har en betalingsfrist på 7 dager.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- og porto , for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer). Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.’’

7. Levering og forsinkelse

” Sending av produktene skjer normalt 5-10 dager etter mottatt ordre. Vi tar forbehold om noe lengre leveringstid på brodering og spesialtilpassede varer. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

” Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.”

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

” Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes til oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.”

10. Returer

Hvis du ønsker å returnere varene, ber vi deg om å fylle ut vårt returskjema som kan hentes her .

Du betaler selv portokostnaden for returen til oss, og vi sender erstatningsvarer portofritt tilbake.

Health Workers garanterer full tilbakebetaling, eller, hvis du foretrekker det, erstatning av de returnerte artiklene, forutsatt at alle artiklene returneres i samme tilstand som de var i da du mottok dem. Dette betyr at artiklene ikke skal være skadet, skitne, vasket, lukte (parfyme o.l.), endret eller slitt (annet enn ved prøving av plagget), og at alle etiketter og merkelapper er intakte.

Vi ber deg spesielt om å være varsom med hensyn til sminkeflekker på klærne. Retur med sistnevnte punkter blir avslått.


11. Garanti

” Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

Garantien dekker ikke erstatning av produkter som returneres til oss dersom feilen skyldes slitasje ved normal bruk eller som er forårsaket av misbruk fra kundens side.”

12. Angrerett

” Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen returnerer denne til oss. 

Angrerettskjema finner du som vedlegg ved din ordrebekreftelse.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal sendes tilbake til oss innen 14 dager fra mottatt forsendelse. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du er selv ansvarlig for transporten tilbake til oss. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, eller for varer som forringes raskt.

Angreretten gjelder heller ikke for broderte varer, personlige skilt eller spesialtilpassede størrelser/spesialvarer.’’


13. Personopplysninger

Vi samler inn personopplysningene du oppgir, for eksempel når du bestiller varer, kontakter kundeservice eller deltar i konkurranser. Personopplysningene du oppgir kan for eksempel inneholde kontaktinformasjon, fødselsdato og betalingsinformasjon. I tillegg kan det hende vi samler inn enkelte personopplysninger fra eksterne kilder som f.eks. kredittinformasjon og adresseoppdateringer.

Hva bruker vi dine personlige opplysninger til?

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:

For å opprette og håndtere din personlige konto hos Health Workers

For å behandle bestillinger og returer via online-tjenestene våre

For å sende informasjon om leveringsstatus

For å kunne kontakte deg dersom det skulle oppstå problemer i forbindelse med leveringen av varene dine

For å kunne svare på spørsmål og informere deg om nye eller endrede tjenester

For å sende markedsføringstilbud som nyhetsbrev og kataloger

For å informere vinnere av online-konkurranser

For å analysere opplysningene slik at vi kan sende deg relevante markedsføringstilbud og informasjon

For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre14. Salgspant

” Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”